Открит урок по Химия и ООС, свързан с квалификация по Еразъм+ проект „Ключови компетентности и умения за бъдещето“

от | Програма "ЕРАЗЪМ+"

Във връзка с участието си в квалификационен курс на тема: “Blended Learning & Education for the Future” по проект на програма Еразъм+ “Ключови компетентности и умения за бъдещето”, г-жа Дарина Коларова и г-жа Маргарита Козалиева проведоха открит урок с учениците от 9Д клас.

С използване на разнообразни инструменти на ИКТ бяха представени основните характеристики и свойства на елементите от 2А група – берилий, магнезий, калций, стронций, барий и радий.