Отличие за ПМГ в Европейската инициатива #European #CodeWeek

от | Новини

Заключителна церемония по награждаване на най-активните училища-участници в мащабната европейска инициатива #European #CodeWeek ПМГ е отличено в две категории:

1. Училище с най-много регистрирани и реализирани проекти

2. Училище с най-голям общ брой реализирани инициативи.

Към публикацията представена от Министерство на образованието и науката

Отличието на ПМГ беше отразено и в сайта на ЦРЧР – Център за развитие на човешките ресурси