От 01.02.2019 г., започва подаване на заявления от учениците за записване в групи по интереси в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

от | Новини

От 01.02.2019 г., започва подаване на заявления от учениците

за записване в групи по интереси в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“. 

Заявления може да получите от учителите, библиотеката, канцеларията и ст. 310.

Учениците подават само по ЕДНО заявление с изброени до ТРИ желания.

Попълнените заявления се подават ЛИЧНО от всеки ученик В СТАЯ 310

при Гергана Атанасова- педагогически съветник.

До 13.02.2019 г. вкл.