ОТ 25 ДО 31 МАЙ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ

от | Новини

Заявления за математическото състезание за четвъртокласници за прием в V клас се подават от 25 до 31 май в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“. Състезанието ще се проведе на 02.06.2016 година /четвъртък/ от 14,00 до 16,00 в сградата на гимназията.

Г Р А Ф И К

на дейностите за прием в V клас за учебната 2016/2017 година

 І . Математическо състезание за ІV клас в ПМГ

1. Подаване на заявления за участие в състезанието: от 25.05. до 31.05. 2016година ( включително ) в ПМГ „Акад. Боян Петканчин “ – гр. Хасково от 8,00 до 16,00 часа в канцеларията на гимназията. Родителите / настойниците / попълват заявление за участие в състезанието по образец и внасят такса в размер на 15 лева.

2. Математическото състезание за четвъртокласници за прием в V клас ще се проведе на 02.06.2016 година /четвъртък/ от 14,00 до 16,00 в сградата на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – гр. Хасково. Участниците в състезанието да си носят сини химикали и уреди за чертане.

3. Резултатите от състезанието ще бъдат обявени на 09.06.2016 г.

 ІІ. Обявяване на приетите ученици и записване

1. Обявяване на приетите ученици в V клас  – 10.06.2016 г.

2. Записване на приетите ученици в V клас – от 13.06. до 17.06.2016 г.

3. Обявяване на свободните места – 20.06.2016 г.

4. Записване на приетите на второ класиране – 21 и 22 юни 2016 г.

Повече информация за приема след чевърти клас и примерни задачи, може да намерите в меню „ПРИЕМ“ , „След завършен IV клас“ на този сайт.