Паралелки в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ за учебната 2022-2023 г.

от | Новини, Прием след VII клас

Уважаеми кандидат гимназисти,

Уважаеми родители,

Поради постъпили запитвания по отношение на избора на паралелките, предлагани в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ за прием след VII клас на учебната 2022-2023 г. , за по-голяма яснота прилагам снимка от единната информационна система, където са изписани КОДОВЕТЕ на всяка паралелка, НАИМЕНОВАНИЕТО и БАЛООБРАЗУВАНЕТО.

Във всички паралелки от VIII клас английски език се изучава интензивно, а във втори гимназиален етап /11 и 12 клас/ може да бъде избран и за профилиращ предмет /по желание на ученика/.