Площадка по БДП

от | БДП

По НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ на МОН, са осигурени вътрешна и външна площадка по БДП, използващи се за обучение на учениците от училището.