ПМГ “Акад. Боян Петканчин” за пета поредна година е одобрено от МОН за изпълнение на дейности по НП “Иновации в действие”

от | Национални програми, Проекти и програми

ПМГ “Акад. Боян Петканчин” за пета поредна година е одобрено от МОН за изпълнение на дейности по НП “Иновации в действие”. През настоящата учебна година ще осъществим партньорство с иновативното училище ОУ “Христо Смирненски” – град Раковски, област Пловдив. Партньорството беше прието с решение на ПС на ПМГ на етап кандидатстване по Програмата.