ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ стартира дейности като координатор на Еразъм+ проект на тема: „Развитие на медийната грамотност и противодействие на фалшивите новини в партньорство с други три училища от Португалия, Италия и Испания

от | Новини

Проектът е с продължителност 2 години. Неговите приоритети, цели, очаквани резултати, добавена стойност и целева група бяха представени по време на Педагогически съвет на 12.01.2023 г.

От приложения материал може да се получи повече информация.