ПМГ- ПРИМЕР ЗА ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ

от | Новини

Доказателство за желанието на учители и ученици от ПМГ „Акад. Боян Петканчин” да следват новите тенденции в обучението, е проведеното на 21. 02.2018г. събитие.

Амбициозно звучи темата , която успя да обедини всички участници: „Методи и подходи за развитие на креативното и иновативно мислене във формалното и неформалното обучение”. Мероприятието уважиха заместник областният управител д-р Стефка Здравкова и експертът за връзки с обществеността към Областна администрация г-жа Нели Вълканова.

Двадесет и един учители от различни предметни области прилагат иновативни методи, след като са преминали квалификационни курсове по програма EРАЗЪМ+. Използваните подходи в работата водят и до отлични резултати. Знания и професионализъм са ключът към конструктивния диалог учители-ученици, към създаване на подходяща работна среда. Още седем преподаватели използват интерактивни методи на обучение, което прави по-достъпни и интересни поднесените научни факти, предпоставка за развитие на самостоятелното и креативното мислене.

Бяха представени различни европейски проекти по програма ЕРАЗЪМ+, в които участват ученици от ПМГ. Темите на проектите звучат иновативно и амбициозно. Насочени са към развитието на предприемаческото мислене, към насърчаване на творческия потенциал на младите хора. Свързани са с иновациите на младежките политики, както и с модерния начин за дигитално общуване.

На вниманието на участниците бяха представени получените номинации за степен на използване на новите технологии, доказателство за успешната работа на учители и ученици.

Благотворителният базар, организиран от клубовете по проект „Твоят час” , привлече вниманието на присъстващите.

ПМГ е иновативно училище, където се използват съвременни методи, развиват се ключови умения на учениците, а това е гаранция за успешен старт!

Снимки от събитието могат да бъдат разгледани и свалени от тази връзка: https://photos.app.goo.gl/TB84TnSmonTZGUTD2