Поадени заявления за участие в „Еразъм+“ проект „Let’s feel the might of the european cultural historical heritage“

от | Програма "ЕРАЗЪМ+"

Приключи подаването на заявления за участие в Еразъм+ проект „Let’s feel the Might of the European Cultural Historical Heritage“. Подадените кандидатури са общо 32, като интерес са проявили ученици от 9 до 12 клас. Електронният формуляр е вече затворен.Ще бъдат избрани 20 ученици за включване в проектните дейности, като класирането ще се извърши от училищна комисия по утвърдени от партньорите /Швеция, Португалия, Испания/ критерии.Резултатите ще бъдат публикувани до 9 ноември 2018г.