Подаване на заявления за получаване на стипендия за II-ри срок

от | Новини

Заявленията за получаване на стипендия за втори учебен срок се подават от 9.02 до 19.02.2016 г. при класните ръководители на съответния клас.

Правилата за получване на стипендия и бланки на зявления, може да изтеглите от меню „Ученици“ – „Стипендии“