Поздравления за спортните таланти на ПМГ “Акад. Боян Петканчин”!

от | Новини, Постижения на ученици

Поздравления за спортните таланти на ПМГ “Акад. Боян Петканчин” и г-н Иво Конгалов – старши учител по физическо възпитание и спорт! 

Ето и резултатите след проведените Общински ученически игри 2018/2019г. по футбол. 

* 1/4 финал срещу ЕГ “Проф. д-р Асен Златаров” и победа с 1:0 

* 1/2 финал срещу ФСГ “Атанас Буров” и победа с 3:2 

* Финал срещу ПГМЕТ “Стойчо и Кица Марчеви” и победа със 7:4 

Успех в предстоящите състезания!