ПРЕГЛЕД НА ИЗПИТНИ РАБОТИ ДЗИ 2018

от | Новини

Учениците, които желаят да видят изпитните си работи от ДЗИ, могат да го направят на 14, 15 и 18 юни 2018 г., от 8.30 до 14.30 часа в училище в присъствието на член на зрелостната комисия. Прегледът се извършва онлайн.