Предлагани дейности и групи по проект „ТВОЯТ ЧАС“ за учебната 2017/2018 година!

от | Новини

Предлагани дейности и групи по проект „Твоят час“
за 2017/2018 година

ГРУПИ ПО ИНТЕРЕСИ
Ръководител: Велин Петров
1. Да успеем заедно във волейбола 1 –ЮНОШИ – 8-12 КЛАС
2. Да успеем заедно във волейбола 2 –ДЕВОЙКИ – 8-12 КЛАС
Ръководител Тихомир Трандев
3. Сървайвър-1 – 8-12 КЛАС
4. Аз обичам баскетбол – МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА, 5-8 КЛАС
5. Борба – МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА, 8-12 КЛАС
Ръководител Ваня Гочева
6. Клуб по математическа лингвистика – 8-10 КЛАС (ЗА НАЧИНАЕЩИ)
Ръководител Невена Тонева
7. Гимнастиката-здраве и красота – 8-10 КЛАС
8. Сървайвър-3 – 8-12 КЛАС
9. Бадминтон – 8-10 КЛАС
Ръководител Радка Латева
10. Занимателна география – 5-12 КЛАС
11. Мартеничка – 5-11 КЛАС
Ръководител Иво Конгалов
12. Аз играя баскетбол – 8-10 КЛАС
13. Сървайвър-2 – 8-12 КЛАС
Ръководител Антоанета Никова
14. Клуб Етнография – 6-12 КЛАС
Ръководител Татяна Клисарова
15. Математически таланти – 6 КЛАС
Ръководител Петя Даскалова
16. Ich spreche auch Deutsch! (И аз говоря немски) – 10,11 КЛАС
Ръководител д-р Юлия Кръстева
17. Приложна математика – 5 КЛАС
Ръководител Коля Петрова
18. Компютърна графика – 8-11 КЛАС
19. Въведение в програмирането на С# – 9-11 КЛАС
Ръководител Веселина Габарова
20. Изпити по всяко време – 11-12 КЛАС
Ръководител Соня Кирилова
21. Традиционни и нетрадиционни начини да научите немски език – 10-11 КЛАС
Ръководител Гергана Петрова
22. Уеб дизайн и компютърно програмиране – 8-10 КЛАС
23. Кодиране с Minecraft codebuilder – 5-6 КЛАС
Ръководител Христина Пецова
24. Школа „Шарено“ – 5-12 КЛАС
Ръководител Екатерина Тодорова
25. Клуб „Дарител“ – 5-12 КЛАС
Ръководител Петя Христонова
26. Интерактивни презентации – 5-8 КЛАС
Ръководител Дияна Славова
27. клуб Родолюбие – 10-11 КЛАС
Ръководител Генади Батимов
28. Състезателна математика – 11 КЛАС
ГРУПИ ЗА УЧЕНИЦИ С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ
1. Математика – 10 КЛАС (Ръководител Ваня Точева)
2. Да решаваме заедно – 6 КЛАС (Ръководител Татяна Клисарова)
3. Занимателна математика – 11 КЛАС (Ръководител Генади Батимов)
4. Физика и астрономия – 11 КЛАС (Ръководител Ваня Влашинска)

Заявления за записване се вземат от ръководителите на групи!