Представяне на „Еразъм+“ проект „Усети силата на културно-историческото наследство“ по време на събитията на ПМГ „Будители-родители на светлината“, проведено на 30 окромври 2018 година в Младежки център – гр. Хасково

от | Програма "ЕРАЗЪМ+"

За повече информация може да разгледате презентацията:

Проект „Еразъм+“ презентация

Автор: Джанер Реджеб – ученик от 11 клас