Представяне на училищните проекти по програма „Еразъм+“ одобрени за изпълнение в периода 2020-2022 г.

от | Програма "ЕРАЗЪМ+"

На 26 ноември се проведе тематичен #Педагогически съвет, на който бяха представени и обсъдени резултатите от проведените входни нива през настоящата учебна година и оказаното въздействие върху получените резултати от дистанционното обучение проведено през втория срок на миналата учебна година. Своите #доклади и #анализи представиха главните учители г-жа Славова и г-жа Гочева и председателите на ЕКК по чужди езици и български езиг и литература г-жа Габарова и г-жа Стефанова. На проведеното онлайн събрание в #Teams на училищната платформа Office 365 презентация за училищните проекти по програма #Еразъм+ одобрени за изпълнение в периода 2020-2022 изнесе директора на гимназията.

Проектът „Изследване и опазване на биоразнообразието и климата“ беше представен в Teams пред ученици от 9 и 10 клас, като им беше разяснено за начините, по които могат да заявят своето участие, за целите на проекта, разпространението на резултатите и планираните международни мобилности.