Приключиха дейностите, свързани с участието на ученици от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ в „Еразъм+“ проект „Innovative approaches and non-formal methods to promote creative potential and entrepreneurial skills among young people“ /Imceskills project/

от | Програма "ЕРАЗЪМ+"

Проектът се изпълни в периода 01.02.2017 – 31.01.2019 година в сектор „Младеж“ на програма Еразъм+, с координатор Академия Бъдеще за Бизнес Развитие.

В дейностите се включиха както настоящи, а така също вече бивши ученици на гимназията. Много отмладежите продължиха висшето си образование в различни европейски университети. Получените от тях Youthpass сертификати, в резултат от участиетоим в проведените мобилности по проекта, заеха достойно място в автобиографиите им като доказателство за придобити умения и ключови компетентности.

Всички участници в международния обмен – младежи, обучители, експерти, представители на бизнес институции, родители, както и местните общности бяха повлияни в положителна степен от проекта, тъй като работата по изпълнението му доведе до споделяне и реализиране на креативни идеи и добри практики. Проектно базираният модел на работа даде възможност за добра комуникация и мотивиране на младежите за създаване на екипност, да са предприемчиви и творчески активни. Участниците добиха самочувствие , че могат да се справят в конкурентна среда. Усъвършенстваха своите компютърни и езикови компетенции. Взеха участие в тренировъчни модули, включващи различни етапи свързани с развитието на предприемачески умения. Осъзнаха значението на образованието като полезен инструмент за въвеждане в практиката на наученото. Младежите обогатиха своето съзнание и опит да се справят в необичайна среда, да пътуват в чужбина, да общуват с чуждестранни връстници по различни социални въпроси. Те се запознаха с това как функционира пазара на труда в другите европейски държави и какви политики провеждат министерствата в страните за поощряване на заетостта при младите хора. Участниците откриха нови възможности за бъдещото си професионално ориентиране.

В хода на изпълнение на проекта бяха създадени различни ресурси, с приложение във формалното образование, уебсайт и блог на проекта с проследяване на всички етапи от неговото развитие.

Линк към сайта на проекта:

http://imceskills.eu/

Споделяме моменти от проведената обучителна мобилност по проекта в България през месец април 2018 година.