Приключи първият етап на записването на ученици в V клас

от | Новини, Прием след IV клас

Уважаеми родители, скъпи ученици,
Приключи първият етап на записването на ученици в V клас на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ според държавния план-прием за учебната 2023-2024 година.
Уведомяваме Ви, че има 2 незаети места. За тях могат да се запишат следващите по низходящ ред: кандидати с входящ номер 026 и входящ номер 005. Те ще бъдат уведомени до 11.07.2023 г. Записването им по надлежния ред ще се осъществи на 12.07.2023 година в канцеларията на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“.
От комисията