Проведени обучения за квалификация на учители по проект на НП „Изграждане на училищна STEM среда“

от | Национални програми

На 27.11.2021 г. в ПМГ “Акад. Боян Петканчин” се проведоха две обучения на учители, които се реализират по НП “Изграждане на училищна STEM среда”. Като част от националната програма училището ни изпълнява спечелен проект за изграждане на “Център по софтуерни и хардуерни науки и 3D принт технологии”. Разгледаните теми бяха следните: “Интерактивни технологии и средства за иновативно обучение” и “Използване на интерактивен робот в часовете по STEM и обучение по програмиране на визуален блок-базиран език”. #STEMedu