Провеждане на Втора образователна мобилност в България по Еразъм+ проект: „Развитие на медийната грамотност и противодействие на фалшивите новини“

от | Програма "ЕРАЗЪМ+", Проекти и програми

ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ е координатор на Еразъм+ проект №2022-1-BG01-KA220-SCH-000086091 на тема: „Развитие на медийната грамотност и противодействие на фалшивите новини“. Партньори на училището ни са училища от Португалия, Италия и Испания. В периода 25.09.2023 – 29.09.2023г. ще се проведе международна мобилност по проекта с домакинството на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“. В тази връзка е подготвена петдневна програма с дейности, предварително съгласувани с партньорите.  

Оттук може да разгледате програмата: ПРОГРАМА