Провеждане на международна среща за скючване на споразумение за партньорство с Geniko Likio 1o Serron във връзка с Акредитация на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

от | Новини, Програма "ЕРАЗЪМ+"

Във връзка с получената Акредитация по програма Еразъм+ на ПМГ “Акад. Боян Петканчин” за периода 2023 – 2027 и изпълнението на проект се състоя предварителна визита за сключване на Споразумение за партньорство между ПМГ и гръцката гимназия Geniko Likio 1o Serron в град Серес, Гърция.

Тук имахме възможността да се срещнем и с двама ученици от България.

Благодаря на домакините за вниманието и проведените презентации и дискусии!

Мобилността в Серес ще се състои в периода 11.03 – 15.03.2024 г. с участието на 8 ученици и двама учители от ПМГ. Предстои провеждането на селекционна процедура, която ще бъде обявена на сайта на ПМГ.