ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЛЕТНОТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС НА 30.03.2019 ГОДИНА

от | Новини

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ,

ПРОЛЕТНОТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ПМГ „АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН“ НА ЗО.03.2019 ГОДИНА ОТ 9:00 ЧАСА.

УСЛОВИЯТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ СА ОПИСАНИ В РЕГЛАМЕНТА НА СЪСТЕЗАНИЕТО, КОЙТО МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗГЛЕДАН ОТТУК: РЕГЛАМЕНТ

Времето за работа на учениците е 4 часа и 30 минути.

Родителят/ настойникът/ попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава заявление за участие в училището домакин в определения срок, както и декларации за съгласия за публикуване на:

1. резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);

2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

При липса на изрично подадено такова съгласие, горепосочените данни и резултати от състезанието ще бъдат публично обявявани с идентификационен код на участника, който ще се получава в момента на неговото записване.

За участието в състезанието не се събира такса правоучастие. Резултатите важат за прием в V клас за учебната 2019/2020 г. съгласно критерии, определени от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – гр.Хасково.

            Заявления за участие в състезанието ще се приематв срок до 28.03.2019г. в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“-гр. Хасково.

ПРЕДОСТАВЯМЕ ЛИНКОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА: