Програма “Стипендии в средното образование” на Американска фондация за България

от | Новини

Американска фондация за България е нестопанска, неправителствена организация в обществена полза, регистрирана в щата Масачузетс, САЩ. Фондацията работи в България от началото на 2004 г.

Основатели на Фондацията са д-р Дико Михов, основен спонсор и първи президент на фондацията, д-р Теодор Василев, изпълнителен директор и настоящ президент – българи, живеещи и работещи в САЩ, Алексей Христов – програмен директор и управител на българския клон на Фондацията. 

Нашата мисия е да подкрепяме, насърчаваме и допринасяме за постижения в образованието, естествените и хуманитарните науки, културата и изкуствата.

 Програмата “Стипендии в средното образование” е насочена към най-добрите в своята област ученици от всички специализирани гимназии в България.

 Процедурата за кандидатстване за стипендии през учебната 2016/2017 е в прикачения файл