Проект „Образование за утрешния ден“ Клуб „Дигитални създатели“

от | ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"

През 2020/2021 г. в училището функционира един клуб:

  • „Дигитални създатели“ с ръководител Адриана Антонова Янева-Димитрова
    В клуба участват 21 ученици.

Цели:

  • Разширяване и задълбочаване на практическите и приложните умения на учениците в областта на информационните и комуникационните технологии при решаването на проблеми от различен характер в ежедневието.
  • Създаване на умения у учениците по създаване на продукти на графичен и уеб дизайн чрез дигитални инструменти.

Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725

 Обща информация за проекта
Заповед № РД09-778 от 10.04.2020 за утвърждаване на Указания
Указания за изпълнение на дейностите по проект ОУД
Платформа на проекта –https://oud.mon.bg/

За постигане на целите в хода на обучение от разстояние в електронна среда за учениците е създадена специална виртуална стая в TEAMS в OFFICE 365 на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“.