ПРОЛЕТНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ

от | Новини

Съгласно заповед № РД09-823/05.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката Пролетните математически състезания ще се проведат както следва:

– за учениците от IV клас – на 08.05.2021 г. от 9.00 часа

– за учениците от VII – XII клас – на 09.05.2021 г. от 8.00 часа

За участие в състезанията се подава ЗАЯВЛЕНИЕ и ДЕКЛАРАЦИЯ в срок от 20.04.2021 г. до 27.04.2021 г., от 12.00 до 16.30 часа (само на 21.04.2021 г. – от 8.30 до 12.30 часа) в канцеларията на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“.

Бланки: