Процедура за участие в квалификационен курс за учители по програма „Еразъм+“ на тема Robotics STEM“ в Никозия, Кипър

от | Програма "ЕРАЗЪМ+"

Според своята специфика курсът е предназначен за учители от областите: информатика, информационни технологии и физика

Повече информация можете да получите от официалния сайт на проекта или като последвате връзката:

https://stemeducationerasmus.blogspot.com