РАБОТНА СРЕЩА С УЧИТЕЛИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

от | Новини

На 09.05.2019 год. от 14:00 часа в кабинет по география и икономика № 110, 1 етаж, на ПМГ ,,Акад. Боян Петканчин”, гр. Хасково, с подкрепата на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти (АПГР), ще се проведе работна среща с учители по география и икономика от област Хасково на тема: ,,Възможности за повишаване на ефективността на обучението по география и икономика в моето училище”. Преподавателите по география и икономика от гимназията ще споделят своя опит и ще се проведе дискусия относно предимствата и перспективите на интердисциплинарния подход и използването на електронните образователни ресурси в обучението по география и икономика.

В инициативата ще участва проф. д-р Марин Русев от СУ ,,Св. Кл. Охридски”, председател на АПГР.