Работно време на служителите, които изпълняват задълженията си в сградата на училището, считано от 08.11.2021 г.:

от | Новини

1. Чистач-хигиенисти I-ва смяна – от 7:30 до 15:30 часа,
II-ра смяна – от 8:30 до 16:30 часа
2. Огняр – 7:30 – 15:30 часа
3. Заместник – директори (УД и АСД), ЗАС – от 8.30 до 16.00 часа
4. Счетоводител, касиер – домакин, технически секретар – от 8.00 до 16.00 часа