Разпределение на учебните кабинети по седмично разписание за 1-ви срок на учебната 2022-2023 година.

от | Новини ученици, Седмично разписание, Ученици

Разпределение на учебните кабинети по седмично разписание за 1-ви срок на учебната 2022-2023 година можете да намерите тук.

Разпределение на учебните кабинети по седмично разписание за 1-ви срок по класове можете да намерите тук.