РЕГЛАМЕНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА В ПМГ „АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН“, ГР. ХАСКОВО

от | Прием след IV клас

Регламента можете да намерите тук.