Приключи записването на ученици по държавен план-прием в 5.клас в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ за учебната 2021-2022 година

от | Прием след IV клас

Приключи записването на ученици в 5.клас в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ гр.Хасково

Свободни места няма!

Благодарим на всички, които избраха нашето училище!