Резултати от проведена селекционна процедура, във връзка с участие в международна образователно мобилност

от | Новини

Уважаеми ученици,

В периода 08.02.2023 – 10.02.2023 г. се проведе селекционна процедура за включване на 8 ученици в международна образователна мобилност в Испания по Еразъм+ проект MLDEV – „Media literacy development and prevention of fake news“. В тази връзка със Заповед № 391/08.02.2023 г. на Директора на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ беше сформирана тричленна комисия с председател, която извърши оценката за всеки ученик по оценъчна карта, включваща 8 критерия, като на всеки критерий се съпоставят определен брой точки.

За участие в селекцията учениците представиха презентация /на английски и на български език/ на тема: „Колко пагубна може да бъде една фалшива новина“. Максималният брой точки, който може да се получи при оценката е 38 точки. При извеждане на крайните резултати са използвани първите букви в имената на учениците, изпратили своите проекти. Класирането определя по равен брой момичета и момчета и е както следва:

Класиране момчета:

 1. МН – 36.67 точки
 2. ИД – 36.67 точки
 3. ДВД – 35.67 точки
 4. МЧ – 34.67 точки

Класиране момичета:

 1. БЧ – 34.66 точки
 2. МВВ – 34.34 точки
 3. КП – 32.33 точки
 4. ГГ – 31 точки

Резерви момчета:

 1. КЖ – 29 точки
 2. ДР – 27 точки
 3. КА – 27.33 точки
 4. ДРД – 24.67 точки

Резерви момичета:

 1. ХП – 30.33 точки
 2. АМ – 29.67 точки
 3. КД – 29 точки
 4. АА – 29 точки
 5. СС – 28.67 точки
 6. ИЦ – 28.33 точки
 7. ЕМ – 28.33 точки
 8. МИ – 28 точки
 9. АО – 27 точки
 10. НК – 27 точки
 11. МП – 26.67 точки
 12. ТД – 26.33 точки
 13. ЕБ – 24.67 точки
 14. ВК – 24 точки