Родитело-учителска среща за новопостъпилите ученици в 5 клас в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ ще се проведе на 13.09.2016 г. (вторник) от 18.00 часа.

от | Новини

Родитело-учителска среща за новопостъпилите ученици в 5 клас в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ ще се проведе на 13.09.2016 г. (вторник) от 18.00 часа в сградата на гимназията. Родителите ще имат възможност да се запознаят с новите моменти, свързани с промените в училищното образование, касаещи 5 клас.