РОДИТЕЛО-УЧИТЕЛСКА СРЕЩА – 20.10.2016 ОТ 18.30 ЧАСА

от | Новини

РОДИТЕЛО-УЧИТЕЛСКА СРЕЩА В ПМГ“АКАД. БОЯН ПЕТКАНЧИН“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.10.2016 ОТ 18.30 ЧАСА.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА КЛАСОВЕТЕ ЗА РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА ПО КАБИНЕТИ ЩЕ БЪДЕ ПОСТАВЕНО НА ВХОДА НА ГИМНАЗИЯТА И ВЪВ ФОАЙЕТАТА.

На родитело-учителската среща родителите ще бъдат запозанати с правилник за дейността на училището и ще се проведе избор на представители на родителите от всеки клас, които да участват на събрание за определяне на представители в обществения съвет на ПМГ „Акад. Б. Петканчин“, Хасково.