Родителска среща на родителите на новоприетите ученици от 5. и 8. класове за учебната 2023/2024г.

от | Родителски срещи

Уважаеми родители,

Родителската среща за новоприетите ученици от 5. клас ще се проведе на 05.09.2023г. от 17:00ч.

Родителската среща за новоприетите ученици от 8. клас ще се проведе на 07.09.2023г. от 17:30ч.

Разпределението на стаите по класове ще бъде поставено във фоайето на 1 етаж в ПМГ ,,Акад. Боян Петканчин“.

С уважение,

Ръководството на ПМГ ,,Акад. Боян Петканчин“