Свободни места за ученици към 02.11.2021г. – учебна 2020-2021 година

от | Свободни места за ученици

10 А клас – Профил „Математически“ Паралелка: „Математика и информатика с интензивно изучаване на английски език“, първи чужд език – АЕ, втори чужд език – НЕ/РЕ; 1 място


12 Г 
 клас – Профил „Софтуерни и хардуерни науки“, паралелка „Информатика и информационни технологии с английски език, интензивно изучаване на английски език“, първи чужд език – АЕ, втори чужд език – НЕ/РЕ; 1 място

12 Б  клас – Профил „Математически“ Паралелка: „Информатика с интензивно изучаване на английски език“ , първи чужд език – АЕ, втори чужд език – НЕ/РЕ; 1 място

12 А  клас – Профил „Математически“ Паралелка: „Математика и информатика с интензивно изучаване на английски език“, първи чужд език – АЕ, втори чужд език – НЕ/РЕ; 1 място

11 В  клас – Профил „Софтуерни и хардуерни науки“ Паралелка: „Информационни технологии с английски език“, първи чужд език – АЕ, втори чужд език – НЕ/РЕ; 3 места

Учениците от VIII до IX клас могат да се преместват по време на цялата учебна година с изключение на периода от 1 месец преди завършване на учебния срок.

Учениците от XI и XII клас могат да се преместват само, ако преместването се извършва в паралелка от същия профил и профилиращите учебни предмети са еднакви.

При разлика между рамковите учебни планове преместващите се ученици се явяват на приравнителни изпити, определени със заповед на директора на ПМГ “Акад. Боян Петканчин”.