СВОБОДНО МЯСТО ЗА 1 УЧЕНИК В 7 КЛАС:

Общообразователна подготовка, прогимназиален етап, учениците в паралелката са приети с държавен-план прием от 5 клас. Срок за подаване на заявления – от 17.08.2022 г. до 26.08.2022 г., от 9.00 до 15.00 в канцеларията на училището. Мястото е за учебната 2022-2023 година. През настоящата учебна година ученикът трябва да има успешно завършен 6 клас.

Линк към публикацията на сайта на РУО Хасково: https://www.ruo-haskovo.bg/students-free-places