СВОБОДНО МЯСТО ЗА 1 УЧЕНИК В 9А КЛАС:

Профил „Математически“, паралелка „Математика и информатика с интензивно изучаване на английски език“, първи чужд език – АЕ, втори чужд език – НЕ/РЕ;

СВОБОДНО МЯСТО ЗА 1 УЧЕНИК В 10А КЛАС:

Профил „Математически“, паралелка „Математика и информатика с интензивно изучаване на английски език“, първи чужд език – АЕ, втори чужд език – НЕ/РЕ; Срок за подаване на заявления – от 11.07.2022 г. до 22.07.2022 г., от 08.30 до 15.00 в канцеларията на училището.

Срок за подаване на заявления – от 11.07.2022 г. до 22.07.2022 г., от 08.30 до 15.00 в канцеларията на училището.

Линк към публикацията на сайта на РУО Хасково: https://www.ruo-haskovo.bg/students-free-places