Свободно място за ученик в 9Д клас в профил „Природни науки“

от | Новини

Едно свободно място за ученик в 9Д клас, пофил „Природни науки“. Освободеното място е в паралелка: „Биология с интензивно изучаване на английски език“, профилиращи предмети биология и химия. Подаването на заявления за записване е в периода 28.09.21 – 30.09.2021 г в канцелярията на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, от 14.00 до 16.30 часа. При повече от един кандидат за мястото се прилага процедурата, описана в правилника за дейността на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“.