Свободно място за 1 ученик в 10Д клас в профил „Природни науки“

от | Новини

Едно свободно място за ученик в 10Д клас, профил „Природни науки“, паралелка: „Биология с интензивно изучаване на английски език“, профилиращи предмети биология и химия.

Подаване на заявления за записване: в канцелярията на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, от 14.00 до 16.30 часа.

При повече от един кандидат за мястото се прилага процедурата, описана в правилника за дейността на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“.