СПИСЪК на класните ръководители на новопостъпилите ученици от 5-ти и 8-мите класове за учебната 2018-2019

от | Новини

Списък – класни ръководители

5а клас – г-жа Христина Пецова

8а клас – г-жа Ваня Спасова

8б клас – г-жа Петя Вълчева

8в клас – г-жа Райна Гинева

8г клас – г-жа Галя Тодорова

8д клас – г-жа Росица Сапунджиева