Среща-дискусия на тема „Стратегия за развитието на региона чрез модернизация на образованието“ в Хасково на 21.03.2017 г. от 10.00 ч. до 14.00 ч. в залата на Младежки дом гр.Хасково.

от | Новини

Уважаеми госпожи и господа,

Имаме удоволствието да ви поканим на първата за годината среща-дискусия на тема „Стратегия за развитието на региона чрез модернизация на образованието“ в Хасково на 21.03.2017 г. от 10.00 ч. до 14.00 ч. в залата на Младежки дом гр.Хасково.

Срещата се организира от JA Bulgaria,Община Хасково и с подкрепата на българският евродепутат Ева Майдел.

Тя е част от инициативата „Възраждане 28 – развити региони чрез добро образование“ на JA Bulgaria, реализираща се в партньорство с общините и областните информационни центрове в цялата страна.

За да заявите своето участие, моля попълнете кратък регистрационен формуляр тук: https://form.jotform.com/63431754551960

Настоящата инициатива има за задача разработването на стратегия за модернизиране на образованието в регионите чрез ефективно сътрудничество на местните власти, местния бизнес, образователните институции, неправителствените организации и медиите.

Основната цел на инициативата е: да спре изтичането на мозъци и работна ръка от общината чрез прилагане на последователна политика в сферата на образованието от предучилищна възраст до университета за изграждане на компетентности и практическа насоченост на образованието чрез насърчаване на:

-предприемаческото мислене;

– финансовата грамотност;

– ранното кариерно ориентиране;

– дигиталната компетентност.

За постигането на тази цел ще се работи с конкретни мерки, насочени към:

– запознаване на учениците още от най-ранна детска възраст с различните видове професии и възможностите за работа, които местният бизнес предлага;

– насърчаване от страна на местната власт и бизнеса на обучение по конкретни специалности, стратегически важни за развитието на региона;

– създаване на тясна връзка между бизнеса и образованието;

– създаване на иновативни училища с учебна програма, насочена към нуждите на региона;

– широко навлизане на новите технологии в учебния процес.