СРЕЩА ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПОСТЪПИЛИТЕ В ГИМНАЗИЯТА УЧЕНИЦИ В 5 И 8 КЛАС

от | Новини

Ръководството и педагогическият съвет на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково, организират среща за родителите на учениците от 5 и 8 клас на 7 септември 2017 от 18.00 часа.

На срещата ще присъстват класни ръководители и учители по предмети. На родителската среща ще бъдат съобщени списъците с учебници за 8 клас и ще бъде сформиран екип на ниво клас, който да се включи в дейностите на училището и Училищно настоятелство „Интелект“.

Разпределение на класовете по стаи:

Първи етаж:     5 А клас – 101

                        8 А клас – 102

                        8 Б клас – 103

                        8 В клас – 104

                        8 Г клас – 105

                        8 Д клас – 106