Стипендианти на Американска фондация за България за учебната 2015-2016 г.

от | Постижения на ученици

Стипендианти област Изкуство 2015-2016 година

Гергина Георгиева Георгиева, ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

Йоана Георгиева Георгиева, ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

Мария Юлиянова Филипова, ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

Стипендии 2015/2016 в област Природни науки

Александър Владимиров Георгиев, ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

Байрям Мустафа Байрямали, ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

Димитър Николаев Карев, ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

Добрик Георгиев Георгиев, ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

http://afbulgaria.org/