СЪОБЩЕНИЕ!!! ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИТ

от | фев. 19, 2016 | Новини

Учениците предават на училищната комисия документацията – приложение 1, и декларация – приложение 2,

на хартиен носител с краен срок 26.02.2016 година.

За повече информация посетете адрес:

http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg/

Училищна комисия: Гергана Петрова, Димитър Цветков