Състезание по математика за ІV и VІІ клас

от | Новини

Състезанието по математика за 7 клас – тренировъчен изпит с формата на Националното външно оценяване, ще се проведе на 25.04.2015 г. /събота/ в ОУ „Св. Иван Рилски“ от 10 часа. Учениците да заемат местата си в 9:30 часа. Продължителност: 150 минути. Такса: 8 лв.

Състезанието по математика за 4 клас – тренировъчен изпит за прием в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, ще се проведе на 25.04.2015 г. /събота/ в  ОУ „Св. Иван Рилски“ от 10 часа. Учениците да заемат местата си в 9:30 часа. Продължителност: 120 минути. Такса: 8 лв.

Състезанията са организирани от Съюз на математиците в България – секция Хасково.

За контакти: ulia_krusteva@abv.bg