Състезание по програмиране за ученици по случай 25 години Нов български университет

от | Новини

На 9.04 2016 (събота)  ще се проведе състезание по програмиране за ученици по случай 25 години Нов български университет.  

Регистрация за желаещите да участват – до 1.04 включително на адрес:

http://goo.gl/forms/V3VxvvypYX
Състезанието е индивидуално и резултатите на най-добре класиралите се се приравняват към Теста за общообразователна подготовка (ТОП), който е приемен изпит за НБУ. За 100 т. от ТОП се присъжда академична стипендия за първата година.  

Програма на състезанието:  

9 – 9.20 Откриванезалите се уточняват според броя на участниците; проф. Людмил Георгиев – Зам. Ректор по научноизследователската и международната дейност 
9.20 – 10.00Запознаване с работните места 
10.00 – 15.00Състезание 
15.30 – 16Награждаване и закриване. Проф. Красимир Манев и представител на Ръководството (проф. Пламен Бочков) 
16.00Коктейл в Артес

За контакт:  

доц. Николай Киров, член на организационния комитет:   nkirov@nbu.bg

проф. Красимир Манев, председател на организационния комитет :  kmanev@nbu.bg