Трета образователна мобилност по „Еразъм+“ проект „Усети силата на европейското културно историческо наследство“ 11-16 ноември 2019 г

от | Програма "ЕРАЗЪМ+"

В периода 11.11.19 – 16.11.19 се провежда третата за Еразъм+ проекта образователна мобилноств град Авейро, Португалия.
В продължение на една седмица ученици и учители от четири държави – България, Португалия, Швеция и Испания ще обменят познания, свързани с европейското културно-историческо наследство на периода, разглеждан от проекта. Основна задача на португалския ни партньор е да демонстрира примери за използването на #изследователския подход в ученето и преподаването.