Утвърден държавен план-прием в VIII клас за учебната 2021-2022 година в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

от | ян. 29, 2022 | Прием след VII клас

pmg-haskovo-banner-success

Уважаеми ученици, родители, настойници,

Представяме на вашето внимание паралелките, които са утвърдени с държавния план-прием в VIII клас в ПМГ „Акад. Боян Петканчи“ за учебната 2021 – 2022 година.

  • Профил „Природни науки“

Паралелка: Биология с интензивно изучаване на английски език – 26 ученици

Паралелката Биология с интензивно изучаване на английски език е със задължителни профилиращи предмети биология и химия. Тази паралелка е запазила името и традициите си в изучаването на двете дисциплини – биология и химия повече от 30 години. В ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ са налице отлични условия за провеждане на наблюдения, експерименти и визуализации в областта на природните науки.

  • Профил „Математически“

Паралелка: Математика и информатика с интензивно изучаване на английски език  – 26 ученици

Паралелка: Информатика с интензивно изучаване на английски език – 26 ученици

  • Профил „Софтуерни и хардуерни науки“

Паралелка: Информационни технологии с интензивно изучаване на английски език – 26 ученици

Паралелка: Информатика и информационни технологии с интензивно изучаване на английски език – 26 ученици

За нуждите на обучението в профил „Математически“ и профил „Софтуерни и хардуерни науки“ от новата учебна година ще стартира функционирането на модерен STEM център за 3D принт технологии.

Поради постъпили запитвания по отношение на избора на паралелките от ПМГ„Акад. Боян Петканчин“ при заявяване на желания, при реализирането на държавния план-прием през миналата година, за по-голяма яснота прилагаме разпечатка от системата, където са изписани имената на паралелките и балообразуването.