УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

от | Новини, Прием след VII клас

Утвърдения държавен план-прием на ученици в VIII клас за учебната 2024/2025 можете да намерите тук.