УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

от | Новини, Прием след VII клас

Утвърдения държавен план-прием на ученици в VIII клас за учебната 2023/2024 можете да намерите тук.